Nieuws

10 November, 2015

Herschrijven Premie-inning software ambtshalve nota’s voor taxi en bus branche in C#.NET.


De huidige software dient te worden herschreven in C#.NET uit het oogpunt van toekomstige onderhoudbaarheid. Uitgangspunt is hierbij de huidige functionaliteit en gebruikersinterface.

Het schakelcentrum geeft toegang tot de modules Factureren, Aanmanen, Ontvangen, Crediteren en de Manager. Momenteel moet de gebruiker opnieuw inloggen voor elke module. De wens is dit te vervangen door gebruik te maken van de Windows authenticatie. De rechten per module zullen nog steeds in de Manager worden ingesteld, op basis van de Windows Active Directory authenticatie (Domein/Gebruiker).

Tevens zal er nieuwe functionaliteit worden toegevoegd om de software te verbeteren. Deze modernisatieslag zal bijdragen aan verbetering van de interne processen.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op