Nieuws

10 February, 2019

Ontwikkelen Pensioen Controle software


Het Pensioen controleprogramma omvat de volgende modules:

Loonstroken inleesmodule

Deze module maakt het mogelijk de diverse loonstroken in PDF formaat in te lezen en om te zetten naar gegevens, welke in een database zullen worden opgeslagen. Hiertoe bevat de module een definitie editor. Met deze editor is, op interactieve wijze, een definitie vast te leggen voor elk van de afwijkende indelingen van de loonstroken (per bedrijf). Het maken van de eerste vier definities is inbegrepen. Verdere definities kunnen zelf ontwikkeld worden of door ons verzorgd worden tegen het gebruikelijke uurtarief. De bijbehorende definitie zal, voor zover mogelijk, automatisch worden herkend na het laden van een PDF met loonstroken. Als de loonstroken zijn ingelezen, worden deze ter bevestiging getoond, alvorens naar de database te worden weggeschreven. Indien bij de controle blijkt dat de gegevens niet juist zijn ingelezen (bv. door een fout in de definitie), kan de database eenvoudig worden gewist en kunnen de gegevens opnieuw worden geladen.

Datadump controlemodule

Een Excel spreadsheet zal worden ingelezen en vergeleken met de gegevens in de database. De lay-out van dit spreadsheet varieert tussen de sectoren, het juiste type zal in de definitie worden vastgelegd. Hierbij zal worden gecontroleerd of alle regels uit de datadump een overeenkomende loonstrook hebben en de gevonden waarden uit de loonstroken zullen in de juiste kolom worden toegevoegd. Tevens zal worden gecontroleerd of alle loonstroken in de datadump voorkomen. Het spreadsheet berekent automatisch de verschilkolommen en kleurt deze, zodat de controleur afwijkingen eenvoudig kan herkennen en interpreteren. Indien fouten gecorrigeerd worden in het TKP, zal daarna een nieuwe datadump gegenereerd moeten worden. Deze kan weer worden ingelezen en gecontroleerd, net zo lang tot er geen fouten meer zijn.

Database

Per controle zal een folder worden gekozen/aangemaakt op de lokale schijf, waarin de database met loonstrookgegevens en de rapportages zullen worden aangemaakt. Hierdoor is het eenvoudig na afloop van de controle de gegevens te wissen.

Databeveiliging

Aangenomen wordt dat de data voldoende beschermd is doordat de harde schijf van de PC versleuteld is.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op