Nieuws

10 November, 2013

Ontwikkeling UCO lenzen software


UCO werkt momenteel met een DOS-applicatie genaamd Clarion. Deze applicatie wordt (hoofdzakelijk) gebruikt voor het order- en productieproces van UCO en stamgegevensbeheer (debiteuren, artikelen, prijsafspraken, batchnummers, etc.).

Een order bestaat uit één of meerdere orderregels. Een orderregel is een standaardartikel (bijv. lenzenvloeistof) of een te produceren lens. Een lens wordt gedefinieerd door meerdere parameters, welke afhankelijk zijn van het type lens. Deze lenzen moeten geproduceerd worden en gaan het productieproces in.

Een deel van deze lenzen wordt handmatig geproduceerd en een deel wordt geautomatiseerd geproduceerd m.b.v. FocalPoints software en bijbehorende draaibank(en).

Men vult nu handmatig de orders, welke reeds ingevoerd zijn in Clarion, in in FocalPoints. Per orderregel wordt in Clarion een productiestatus bijgehouden. Na het invoeren van een order print men een laboratorium bon per regel en doorloopt men een workflow. Bij elke handeling wordt de bon gescand en geeft men aan wat de huidige status is. Wanneer men grondstoffen gebruikt bij productie worden deze gescand en controleert het systeem of deze correct zijn.

Traceability is zeer belangrijk voor UCO. Alle grondstoffen krijgen interne batchnummers toegewezen en deze worden gekoppeld aan de productieopdrachten. Zo kan men a.d.h.v. een batchnummer terugvinden welke componenten wanneer gebruikt zijn (voor welke lenzen).

Factureren gegenereerd door Clarion worden automatisch geïmporteerd in het Finance boekhoudpakket van UCO. Tevens bepaalt de software, als onderdeel van het handmatige productieproces, de input voor een graveermachine in het lab.

Deze DOS-applicatie is niet meer bij de tijd, slecht onderhoudbaar en het onderhoudscontract bij de software ontwikkelaar kan niet verlengd worden. UCO ziet zijn concurrentievoordeel in het gebruik van de huidige ontwikkelingen op het gebied van automatisering en kan hiermee zijn concurrenten voorblijven. Kortom: het is tijd voor moderne backoffice software.

Gewenste situatie

Men wil de backoffice software moderniseren en heeft een geïntegreerd systeem voor ogen waarbij orders via meerdere wegen in de backoffice ingevoerd dan wel automatisch ingelezen kunnen worden. In een later stadium wil men bijvoorbeeld klanten via de website orders laten invoeren, waarna deze automatisch in de backoffice verschijnen.

Ook wil men de backoffice software koppelen met FocalPoints, zodat productieopdrachten automatisch aangemaakt worden. Men voert productieopdrachten nu handmatig in in FocalPoints, wat uiteraard niet efficiënt is en fouten in de hand werkt. FocalPoints zal in de toekomst enkel nog als productiesysteem gebruikt worden.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op